Vzduchové / tlakové hadice

Kategórie
 
 
 
 
 

Vzduchové / tlakové hadice

Keď ste už vybrali vhodný kompresor, bolo by vhodné vybrať aj správnu tlakovú hadicu. Nesprávne zvolený materiál, priemer alebo typ hadice môže spôsobiť obmedzenie množstva alebo tlaku dodávaného vzduchu. Poďme sa teda pozrieť na parametre, ktoré by ste mali pri výbere tlakovej hadice sledovať.

Médium a oblasť použitia

Základným kritériom pre výber hadice je médium, ktoré sa  v nej bude pohybovať. Nezabúdajte na fakt, že médium v hadici nemusí byť čisté, ale môže obsahovať zložky poškodzujúce vnútornú štruktúru hadice. Typickým príkladom je stlačený vzduch, ktorý sám o sebe nie je agresívny, ale ak nie je vyčistený a obsahuje kondenzát, môže chemicky výrazne narušiť stav hadice. Určenie hadice nájdete v popise každého produktu. 

Pracovný tlak

Ďalším kritériom pre výber hadice by mal byť pracovný tlak. Hodnota tlaku sa udáva v rôznych jednotkách. Najčastejšie sú hodnoty uvedené v MPa, atm a bar, pričom platí 1,0 MPa = 10 bar ≈ 10 atm. Pracovný tlak médiá by nikdy nemal prekročiť uvedený pracovný tlak hadice.

Pracovná teplota

Pri výbere hadice je potrebné vziať do úvahy aj teplotu. Závisí najmä od teploty média vo vnútri hadice, aj od teploty vonkajšieho prostredia. Hraničné teploty môžu narušiť povrch hadice, prípadne zmeniť niektoré fyzické vlastnosti hadice. Nezabúdajte aj na fakt, že s rastúcou teplotou klesá tlaková odolnosť. Ak teda potrebujete hadicu s vyššími nárokmi na teplotu, informujte sa o jej odolnosti.

Rozmery hadice

Základné rozmery, ktoré je potrebné zohľadniť sú vnútorný priemer, vonkajší priemer a hrúbka steny. Uvažujte dopredu, aké koncovky a upevňovacie spony budete potrebovať. Niekedy je potrebné vziať do úvahy aj dĺžku rolky, najmä ak je potrebné viesť hadicu na dlhšiu vzdialenosť.

Ohybnosť

V prípade hadíc, ktoré budú v pohybe a bude dochádzať k mechanickému namáhaniu nezabudnite zohľadniť ohybnosť hadice. Bežné hadice majú stanovený minimálny polomer ohybu, ktorý udáva polomer kružnice, na ktorú možno hadicu stočiť bez toho, aby došlo k jej zalomeniu. V prípade prekročenia tohto údaju sa hadica zlomí a uzavrie prietok média. Niektoré aplikácie vyžadujú použitie špirálovej hadice, ktorá toto riziko minimalizuje. Vhodným výberom je tiež hadica s otočným koncom, ktorý umožňuje otáčamie hadice voči rýchlospojke. 

Hmotnosť

Posledným údajom je hmotnosť hadice. Ak budete s hadicou často manipulovať, je nutné zvoliť hadicu nižšej hmotnosti, čo zvýši manipulačnú schopnosť na úkor hrúbky steny hadice alebo jej dĺžky. Univerzálnosť použitia zabezpečuje aj vybavenie hadice rýchlospojkami.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia